UWV Werkfit traject:

HumanLead Bedrijfspsychologie is gecontracteerd partner van het UWV en heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van Werkfit trajecten.

Wanneer je van het UWV een AG of ZW-uitkering ontvangt, kun je in aanmerking komen voor een traject ‘Werkfit maken’

Het doel van het traject is om jou Werkfit te maken, wat wil zeggen dat je klaar bent om weer aan het werk te gaan. 

We sluiten in onze begeleiding aan bij waar jouw behoefte ligt, wat betekent dat we samen vormgeven aan jouw re-integratietraject. Je hebt een duidelijke stem! 

Dit sluit aan bij onze missie om mensen te helpen meer autonoom in het leven te staan en zelf de regisseur te zijn van hun loopbaan.

HumanLead is gespecialiseerd in:

 • Re-integratie van mensen met burn-out, energie-, stress- en overbelastingsklachten
 • Re-integratie van hoger opgeleiden
 • Re-integratie van mensen met (complexe) psychische problematiek
 
 

Een WF traject bestaat uit een drietal onderdelen:

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen, door:

 • Inzicht krijgen in capaciteiten, vaardigheden, persoonlijkheid, drijfveren, interesses, waarden
 • Koppeling maken naar concrete mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • Actieplan maken voor het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt

 Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit:

 • Opbouwen van belastbaarheid en werken aan energiebalans en vitaliteit
 • Zelfmanagement versterken
 • Empowerment; versterken persoonlijke kracht en eigen regie
 • Zicht krijgen op belemmeringen en belemmerende overtuigingen en hoe daarmee om te gaan in relatie tot werk
 • Opbouwen/ versterken van zelfvertrouwen
 • Stress leren hanteren/ werken aan veerkracht

Versterken werknemersvaardigheden:

 • Arbeidsritme opdoen
 • Vinden van een re-integratieplek om belastbaarheid stapsgewijs uit te bouwen
 • Leren omgaan met verwachtingen van collega’s/ leidinggevenden, versterken communicatieve en samenwerkingsvaardigheden
 • Zelfstandig kunnen werken

Deze opsomming is niet uitputtend. We starten ieder traject met een vrijblijvende kennismaking om je wensen, behoeften en doelen te achterhalen en te onderzoeken hoe wij daarbij kunnen aansluiten.

Wil jij weer met meer energie en plezier werken en leven?
Wil jij professionele begeleiding bij het opbouwen van jouw belastbaarheid?
Wil jij weten op welke plek jij het beste tot jouw recht komt?
Op zoek naar een betere balans in jouw werk en leven?
Wil jij ook beter leren omgaan met stress en druk?
Wil jij begeleiding bij het aanvoelen en aangeven van jouw grenzen? 
Wil jij hulp bij een duurzame werkhervatting?

De weg naar herstel: op zoek naar de ideale balans, mogelijkheden en richting

Werken vanuit jouw kracht en mogelijkheden
aan vitaliteit in jouw (werk)leven

Maak vrijblijvend kennis met HumanLead


Maak vrijblijvend kennis met HumanLead

Rust, Succes, Plezier, Energie & Regie

De sleutel tot een gezonde organisatie

Maak hier jouw afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek